Zirkonyum Diş Kaplama Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya

Diş tedavilerindeki kaliteli işçilik ve hızlı yapım hastaları cezbediyor.Türkiyede diş tedavisi göz ve estetik cerrahi dallarında sadece gurbetciler değil yabancı uyruklu binlerce insan da sağlık hizmeti alıyor.Yurt dışında diş tedavilerinin pahalı olması Türkiyeyi sağlık Turizmi konusunda ön plana çıkarıyor.Hem kaliteli hem uygun fiyatla diş tedavilerini yaptırmak isteyen gurbetcilerimiz özellikle yaz döneminde tatil ile tedaviyi birlikte yapıyorlar.

 TURİZM VE SAĞLIK

Dünyada 1970’li yıllardan sonra turizm en önemli sektör ve kavramlardan biri olmuştur. Ülkemizde 1980’lerden sonra Turizm konusuna dikkatler çekilmiştir.

Türkiye de son 2-3 yılda Turizm sektöründe patlama yaşanmaktadır. Bununla birlikte Turizm çeşitleri, sorunları, geleceği ve bu alandaki fırsatlar her geçen gün genişleyerek tartışılmaktadır.

Turizmi bir ülkeden diğer ülkeye birçok sebeple gelen insan hareketi olarak düşünürsek bu insanların sağlıklı yaşaması ve sağlık konusu Turizmle içi içe olacaktır.

Buhara sağlık olarak 6 yıldan beri Turist Sağlığı ve Sağlık turizmi ve bunların Avrupa’yla ilişkileri üzerine çalışmaktayım. Bu konu son 1-2 yıldan beri hükümetin ve ülkenin gündemine yeni oturmuş ve tartışılmaya başlanmıştır.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bazı kavramları doğru kullanmak gereklidir.

 Sağlık Turizmi:

1- Bir ülkeden diğer ülkeye herhangi bir sebeple (bekleme süresinin uzunluğu, tedavinin ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık hizmeti v.b.) sadece tedavi için gidilmesidir.

2- Tıbbi olarak gerekliliği raporla belirlenmiş kaplıca tedavileri için bir ülkeden diğer ülkeye gidilmesi de bu tanım altında yer almaktadır.

Öncelikli olarak ülkemizde bu kavram kargaşası netleşmeli ve yasal olarak tanımlanmalı sonra bu kavramları kapsayan kurumların işleyişi ve hizmetlerin sunulmasıyla ilgili yönetmelikler hazırlanmalı.

A) TURİSTİN SAĞLIĞI:

Ülkemize sağlıklı olarak dinlenme ve eğlenme veya Türkiye’nin bir çok zenginliklerini (kültür ve, tarih, dağ, mağara vb.) tanıma amaçlı gelen kişilerin sağlığını ve bulunduğu ortamın sağlıklı olmasını kapsar. Turistler öncelikli olarak alt yapısı  mükemmel sağlığını tehlikeye atmayacak ortam ve kurumları tercih edecektir. Buna rağmen beklemedik sebeplerden dolayı hastalanırsa acil ve güvenilir bir sağlık hizmeti talep edecektir.Bu  çerçevede beklenmedik bir hastalığın sebep- sonuç ve düzeltilmesi ve maliyeti önem arz edecektir.

Turist Sağlığı ile ilişkili konular:

1-      Turistin bulunduğu ortam ve  bu ortamda çalışanların sağlıklı olması

2-      Turizmin getireceği muhtemel hastalıklar açısından toplumun sağlığı

3-      Turistlerin sağlığı ve acil hallerde sağlık hizmeti sunumu.

a.       Sağlık personeli ve kurumların işleyişi

b.      Yurt dışı sigortalarıyla ilişkiler ve ücretlendirme

4-      Yurt dışına sunulan turizm ve sağlık hizmeti sonucunda ülkemizin ve sağlık hizmetlerinin tanıtımı olacaktır.

5-      Gurbetçilerin izindeyken oluşan sağlık problemleri

 

 1-  Avrupa açısından Sağlık Turizmi:

 

Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti sunumu çok kaliteli ve pahalıdır. Toplumun beklentileri üst düzeydedir. Toplum yaşlanmakta sağlık hizmetine olan ihtiyaçları tabii olarak artmaktadır.

Tablo böyle olunca sağlık harcamaları her geçen gün altından kalkılamaz bir hale gelmektedir. Özellikle özel sigortacılığın ve özel sağlık hizmet sunucularının arttığı ülkelerde durum daha vahimleşmektedir.

Hükumetler bütçeden sağlığa ayrılan payı artırmak zorunda kalırken özel sigortaların karlılık oranı düşmekte, sağlık hizmeti sunucularında yatırdıkları paralarla orantılı gelir elde edemedikleri için yeni yatırım yapmakta veya daha karlı (gıda, silah sanayi iletişim v.b.) alanlara yatırım yapmaktadırlar.

Hal böyle olunca Avrupa gelecekte sağlık finansındaki sıkıntıyı aşmak için birçok yollar incelenmekte; bunlardan en önemlilerinden  biriside sağlık hizmetini daha ucuz, satın almak veya sigortalılardan katılım payını artırmak,hatta bazı sağlık hizmetlerini kapsam dışı bırakmak olarak görülmektedir.

Sonuç olarak Avrupa da gelinen nokta pahalıya sağlık hizmeti almak zorunda kalan sigorta için, hem de kapsam dışı kalan hizmetlerde sigortalı için daha ucuz, ama kaliteden taviz vermeyen, bekleme süresi kısa olan sağlık hizmeti sunucularına ihtiyaç vardır. Neticede Avrupa yurt dışından ucuza sağlık hizmeti almaya aday haline gelmiştir.

Burada göz ardı edilmemesi gereken konu Avrupalı kaliteden taviz vermeyecek hem kültür olarak hem de hukuki olarak hizmeti nereden alacağı kararı hastanın bizzat kendisine aittir. Avrupalı genel olarak yine Avrupa dan sağlık hizmeti alacak, hasta hakkını arayacak hasta için maliyet önemli olmayacaktır. Bu açıdan Avrupalıya Türkiye’nin sağlık hizmeti sunumu kısa sürede kolay olmayacaktır.

1.      Kalitemiz iyice arttığında,

2.      Türkiye’nin sağlık sektörü çok iyi tanıtıldığında,

3.      Sağlık hizmetine ilaveten paket halinde Turizmin imkanlarını sunulduğunda,

4.      Türkiye hükümeti ve özel sektör Avrupa sigortalarıyla çok sıkı ilişkiler kurduğunda,

Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için Avrupalılar gelmeye başlayacaktır. Bütün bunlardan sonra bile bunları memnun etmek kolay olmayacak. Malpraktislerde ödenecek tazminatlar problem olacaktır. Fakat Avrupa’da yaşayan 5 milyona yakın Türk, 20 milyonu aşkın Müslüman (Pakistan, İran, Irak, Fas, Tunus, Afrika) göçmen öncelikli hedef kitle seçilirse durum çok farklı olacaktır.

Avrupa özellikle II. dünya savaşından sonra sömürü ülkelerinden ve gelişmemiş ülkelerden ciddi sayıda insan kaynağı temin etmiş ve ucuza iş gücü bulmuşlardır. (tabi sömürü dönemindeki elde edilen insan gücü kaynakları özellikle İngiltere için durum daha farklı boyuttadır.)

Yıllarca Avrupa da çalışan göçmenler Avrupa ya yerleşmişler özellikle Türkler iş sahibi olmuşlar, evlenmişler ve Avrupa toplumuyla kaynaşmışlardır. Artık bu kitle Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Genel olarak sağlık hizmeti alma bakımından Avrupalı ile göçmenler aynı haklara sahiptirler. Fakat sağlık hizmeti alırlarken özellikle son yıllarda hiçte Avrupalıyla eşit muamele görmemektedirler.

Sağlık turizmi açısından Avrupa pazarı üç ayrı grupta düşünülmeli:

1)      Avrupalıların bizzat kendi vatandaşlar

2)      Avrupa da yaşayan vatandaşlarımız (gurbetçiler)

3)      Avrupa da yaşayan diğer Müslüman göçmenler (Pakistan, İran, Irak, Fas, Tunus, Afrika vb.)

Avrupa için yurt dışında iki ana başlıkta sağlık hizmeti söz konusudur. (Turistin sağlığı ve sağlık turizmi.) Yurt dışına çıkan Turistlerin tatil esnasında acil sağlık hizmeti almaları bu konu turistin sağlığı başlığında incelenmeli. Ekonomik olması, sıra beklememek amacıyla kronik hastalıklar ve planlı tedavi için yurt dışına gidilmesi  Sağlık Turizmidir.

Üzerinde durulması gereken en önemli nokta sigortalının yasal olarak ben yurt dışındaki şu hastaneden sağlık hizmeti almak istiyorum diye talep ve beyan etmesi şarttır. Bunun içinde sigortalıya tanıtım ve pazarlama önemlidir. Nihai karar sigortalının talebiyle olacaktır.

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız (Gurbetçiler):

Gurbetçilerimiz Avrupa da önceki yıllara göre iyi Sağlık hizmeti alamamaktadırlar. Özellikle 1. ve 2. kuşak yaşlı kesimin dil problemin den dolayı derdini tam anlatamıyorlar. Hekimlerle iletişim kuramıyorlar. Gurbetçilerimiz genelde Türk hekimlerine güvenleri daha fazla. Gurbetçilerimiz Türkiye ye izine geldiklerinde kamu kurumlarından (önceki yıllarda özellikle SSK hastanelerinden) hızlı ve kaliteli hizmet alamıyorlardı. Buhara Sağlığın 6 yıl önce başlattığı çalışma neticesinde gurbetçilerimiz izinde hastalanınca özel sağlık kurumlarından ücret ödemeden sigortanın onayı ile sağlık hizmeti alabilmektedirler. Ancak acil olmayan planlı tedavi bu gün için almamaktadırlar.

Gurbetçilerimizin büyük bir kısmı kronik hastalıkların ve planlı tedavilerini de Türkiye’de de yaptırmak istiyorlar. Bunun için Türkiye deki hastaneler organize bir şekilde Avrupa sigortalarıyla görüşüp konuyu bu açıdan izah etmelidirler. Sonrada gurbetçilerimize ulaşıp hastanelerimizin tanıtılması önemlidir.

Sigortaya yapılacak teklif Avrupa yaşayan Türk kökenli göçmenler planlı tedavilerini refakatçi ve yol ücreti dahil tedavi bedellerinin çok cazip olduğu, özel hastanelerin kalitesinin iyi olduğu tedavi için gurbetçilerin buna razı oldukları anlatılacak. Hollanda, İngiltere gibi ülkeler bu konuda zaten ilk adımları atmışlardır. Kısacası Türk özel sağlık sektörünün Avrupa sigortalarıyla iletişime geçmesine pazarlama yapması güncel olgunlaşmış olan bu konuyu kısa sürede neticelendirecek tir. Sağlık turizmi olarak sadece kronik hastalıklar ve planlı tedavi hizmetlerini ucuz olduğu için Avrupa ya (özellikle göçmenlere ) ve 11 Eylül sonrası tablodan dolayı Orta doğu ve Orta Asya ya pazarlanabilir. Sağlık turizmi adına öncelikli sunulacak hizmetler (diş tedavileri,göz lazer tedavisi, estetik cerrahi hizmetleri vb.) şeklinde olmalı.

Rate post

Rate post
Önceki Yazıİmplant Destekli Tam Protez
Sonraki YazıİMPLANT VE ESTETİK
16/06/2023

Zirkonyum Nasıl Bir Diş

Zirkonyum, son yıllarda diş hekimliğinde popüler hale gelen bir materyaldir. Estetik görünümü, dayanıklılığı ve biyouyumluluğu nedeniyle tercih edilen bir seçenektir. İşte zirkonyum...

Devamını Oku Zirkonyum Telefon
09/06/2023

Çekilen Dişin Yerine İmplant Ne Zaman Yapılır?

Diş kaybı, estetik ve fonksiyonel açıdan sorunlara yol açabilir. Çekilen bir dişin yerine implant uygulaması, sağlıklı ve doğal bir gülümseme için en etkili çözümlerden...

Devamını Oku Zirkonyum Telefon
09/06/2023

Senede Bir Kez Diş Kontrolü ve Diş Taşı Temizliği Neden Önemlidir?

Senede bir defa diş kontrolü ve diş taşı temizliği yapmanın önemini anlatma ihtiyacı duydum. Senede Bir Kez Diş Kontrolü ve Diş Taşı Temizliği Neden Önemlidir? Sağlıklı...

Devamını Oku Zirkonyum Telefon

Yorumlar (2)

Fatma Işıl Şahan

Ara 24, 2016 at 7:09 PM

Merhabalar, ben şubat ayında gelmeyi duşunuyorum diş kontrol ve ön 4 dişime kaplama yaptırmak ıstıyorum yasım 21 ne tür saglık hızmetlerı saglıyorsunuz buradan bakım kagıdımla gelıcem ama ödeme falan yapmam gereklı mı ? Bunu fıyatı ne kadardır bunları ogrenmek ıstıyorum? Geri dönüşüm yaparsanız sevinirim..Tesekkurler

Reply

Sertaç Kızılkaya

Şub 25, 2017 at 8:54 AM

Merhaba burada ödeme yapıp orada sigortanızdan talep ediyorsunuz. Size neleri ödediklerini sigortanızdan öğrenmeniz gerekiyor.

Reply

Yorum Yap