Diş estetiği, diş dolgusu ve sirkonyum diş kaplama

Işınlı diş dolgusu olarak bilinen kompozit malzeme hakkında detaylı bilgiler bulabileceğiniz bir sayfa hazırladık. Yapılan bilimsel çalışmalarda kompozit diş dolgularının, değişik ışık kaynaklarında sertleştirilmesi ve bu esnada oluşan ısısal değişikliklerin incelendiği bir yazı. Bilimsel çalışmadan önemli alıntılar alınmıştır.

Diş dolgu malzemeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyeceklerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu yazı, size diş hekimliğinde kullanılan malzemelerin ne kadar çeşitli olduğu ve her malzemenin farklı özellikleri ile ön plana çıkabildiğini detaylı bir araştırma ile ifade etmektedir.

Farklı Işık Cihazları:

Üç farklı ışık kaynağının farklı kompozit materyallerin polimerizasyonu sırasında, 2 mm dentin altında oluşan ısı artışına etkisini araştıran bilim insanları bakalım hangi sonuçlara ulaştı.

  1. Halojen (QTH),
  2. Plazma ark (Apollo 95E Elite)
  3. Light-emitting diode (LED)

Yeni çekilmiş dişlerden 8 mm çapında ve 2 mm kalınlığında 90 adet dentin disk hazırlandı. Her bir kompozit materyalden (Admira, Filtek 60, Premise, Tetric Flow, Tetric Ceram and Filtek 250), 6 mm çap ve 2 mm derinlikte
dentin üzerine yerleştirildi.
Örnekler her bir ışık kaynağının standart modu ile polimerize edildi.
Bulgular: Tüm ışık kaynakları arasında en yüksek ısı artışı halojen ışık kaynağı kullanımı ile kaydedilirken LED irradiasyon en düşük ısı artışına neden oldu.
Sonuç: Test edilen tüm koşullarda ısı artışları pulpa hasarı için literatürde bildirilen kritik değerin altında bulundu. Dolayısıyla test edilen bu ışık kaynakları önceden belirtilen klinik koşullarda güvenle kullanılabilir.

Işınlı Dolgu Maddeleri ve Işık Kaynakları

Güncel estetik dental restoratif teknikleri, gerek dolgu materyalleri ve gerekse dişlerin restorasyonunda yapıştırma ajanı olarak kullanılan rezin kompozit polimerizasyonunu aktive etmede ışık kaynaklarına dayalıdır. Rezin kompozitin foto başlatıcı molekülü, CQ, foton absorbe ederek aktive edilir. Fotonun absorbe ettiği enerji, radikal şekillendiren moleküler yapıyı değiştirmek için kullanılır. Foto aktivasyon sırasında oluşan radikal, monomere bağlanır ve ilave polimerizasyonla bağlanan monomerler, polimer ağ yapısını oluşturur.

Monomerlerin yakınlaşması kompozitte kontraksiyonla sonuçlanırken, aynı zamanda ekzotermik reaksiyon ile birlikte ışık kaynağından yayılan enerji kompozit ve müteakiben çevreleyen yapılarda da ısı artışına neden olur.

Yüksek enerjili ışık kaynakları kullanımının pulpada zararlı ısı yaratma potansiyelini artırabildiği bildirilmiştir. Bu çalışmada, 2 mm dentin diskler üzerine yerleştirilen farklı yapıdaki kompozitlerin son yıllarda geliştirilen yüksek ışık şiddetine sahip LED ve PAC ışıklarıyla polimerizasyonu sırasında dentin altında ölçülen ısı artışı konvansiyonel halojen ışık polimerizasyonu sırasında oluşan değişimle kıyaslandı.

Isı iletiminde farklı dentin kalınlıklarıyla olası farklılıkları elimine etmek için aynı kalınlıkta standart dentin diskleri hazırlandı. Çoğu kompozit üreticileri irradiasyon zamanını önerirken 2 mm kalınlıkta kompoziti esas almaktadır ve derin kavitelerde kompozitler, çoğu kez, bu kalınlıkta tabakalama yöntemi ile polimerize edilmektedir.

Rezin kompozit polimerizasyonu sırasında 3.3-4.0oC arasında ısı artışı gözlenmiş ve 5.5oC’den fazla ısı artışının pulpa dokusunda zararlı etki oluşturabildiğine dikkat çekilmiştir. Klinik testler, 11oC’lik ısı artışında %60, 5.5oC’lik ısı artışında ise % 15 pulpanın iyileşmede başarısız olduğunu; 2.2oC’lik artışta ise tüm pulpaların iyileştiğini göstermiştir.
Bu çalışmada, dentin altında değişik ışık kaynakları ile polimerizasyonu test edilen materyallerin hiç birisinde belirtilen kritik ısıya ulaşılmadı.

Bu sonuca göre, mevcut koşullarda tüm ışık kaynaklarının güvenle kullanılabileceği ifade edilebilir.

kullanılan tüm kompozitlerde, en düşük ısı artışı LED ışık cihazı ile elde edildi.. Bu bulgu, LED ışık cihazının halojen ışık kaynağından daha düşük ısıya neden olduğunu gösteriyor. LED ile polimerizasyon sırasında hibrit bir kompozit olan Tetric Ceram’da 2.2°C, mikrohibrit bir kompozit olan Filtek Z250’de ise 1.5°C’lik ısı artışı olduğunu rapor etmişlerdir. Oysa çalışmamızda Tetric Ceram için 0.40°C, Filtek Z250 için 0.62°C olarak bulunan ısı artış değerleri, ilk ticari mavi LED ışık cihazlarından birini kullanan Tarle ve ark. nın bulgularına kıyasla daha düşüktür. Bu araştırıcılar, polimerizasyon başlangıcında 50 mW/cm2 yoğunluğunda ışığı 10sn, müteakiben 150 mW/cm2 yoğunluğundaki ışığı 30 sn süreyle uygulamışlardır. Tedavi prosedüründeki farklılıklar, aynı ürünlerin kullanıldığı iki çalışma arasındaki farkları açıklayabilir. Nano dolduruculu kompozit olan Premise, klinisyenler tarafından estetik, kolay işlenebilme ve iyi polisaj edilebilme özelliklerine sahiptir. Premise içerisinde, 3 farklı doldurucu tipiyle ağırlıkça %84 oranında doldurucu partikül mevcuttur.

Kompozitler arasında en düşük ısı artışının bu üründe görülmesi, organik rezin matriks hacminin daha az olmasına bağlanabilir.

Çalışma sınırları içinde aşağıdaki sonuçlara varılabilir:

Kullanılan ışık kaynakları arasında en yüksek ısı artışı halojen, en düşük ısı artışı ise LED ışık kaynağı kullanımı ile kaydedildi.

Bu bilgiler ışığında biz de kliniğimizde led ışık kaynağı ile diş dolgusu uygulamalarımız gerçekleştiriyoruz. Diş dolgu fiyatları hakkındaki sayfamıza ulaşabilirsiniz.

Önceki YazıDiş Ağrısında Hangi Antibiyotik
Sonraki YazıDiş Röntgeni
Diş estetiği ve gülüş tasarımı
24/05/2021

Diş Yaptırmaktan Korkmayın

Dişlerimiz sindirim sisteminin başlangıç noktasıdır ve en önemli görevi üstlenirler. Yediğimiz besinlerin kopartılması, parçalara ayrılması ve öğütülmesi görevini üstlenen sert...

Devamını Oku Zirkonyum Telefon
2021 diş fiyatları Türkiye İstanbul
27/12/2020

2021 Diş Fiyatları

2021 diş fiyatları ile ilgili sorular gelmeye başladı bile. 2021 implant diş fiyatı, 2021 zirkonyum diş fiyatı ne kadar olacak? 2021 diş dolgu fiyatı değişti mi? gibi. Bu yazıda...

Devamını Oku Zirkonyum Telefon
İmplant diş yapımı model üzerinde gösterilmiştir.
20/10/2020

İmplant Yaptırmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

‘Ağzımda diş kalmadı’ cümlesi implant sayesinde artık maziye karışıyor. İster tek dişiniz eksik olsun ister hiç dişiniz olmasın implant tedavisi sayesinde artık sağlıklı ve...

Devamını Oku Zirkonyum Telefon

Yorum Yap