Sayfa Güncelliğini Yitirmiştir.

DİŞ DOLGU FİYATI SAYFAMIZDAN GÜNCEL BİLGİLERE ULAŞABİLİRSİNİZ

2021 diş fiyatları Türkiye İstanbul
2021 diş fiyatları. İstanbul Türkiye diş fiyatı hala Ucuz mu?

2016 YILI DİŞ DOLGU VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

Dişhekimlerinin 2017 yılında uygulayacakları “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi”, Odalardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek, Merkez Yönetim Kurulu 17 Aralık 2015 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. Bu fiyat listesi kamu kurum ve kuruluşlarında yaptırılacak diş tedavi ve protezler için uygulanacaktır. Ceza ve tutukevlerinde diş hekimleri talep doğrultusunda bu fiyatlar üzerinden işlem yapacaklardır.

Devlet kurumlarında uygulanacak diş tedavi fiyatları özel diş klinikleri için rehber tarife olarak adlandırılır. Kira ve personel giderlerine göre diş hekimleri bu tarife üzerinden kendi fiyatlarını belirleyebilirler.

Tarife fiyatları en az uygulanacak rakamlardır. Bizim tavsiye ettğimiz diş tedavi fiyatları ise şöyledir.

2017 DİŞ MUAYENE VE DOLGU ÜCRETLERİ BENİM  TAVSİYE ETTİĞİM TUTARLAR.
1-1 Dişhekimi Muayenesi 70
1-2 Uzman Dişhekimi Muayenesi 100
1-3 Diş Röntgen Filmi (Periapikal)70
1-4 Okluzal Film 27,78 30,0
1-5 Bite – Wing Radyografi 27,78 30,0
1-6 Exstra Oral Röntgen Filmi 27,78 30,0
1-7 Panaromik Film 64,81 70,0
1-8 Lateral Sefalometrik Film 64,81 70,0
1-9 Antero-Posterior Sefalometrik Film 64,81 70,0
1-10 El Bilek Filmi 64,81 70,0
1-11 T.M.E. Filmi ve Tetkiki 101,85 110,0
1-12 Siyalografi 138,89 150,0
1-13 Oral Hijyen Eğitimi 37,04 40,0
1-14 Vitalite Kontrolu 9,26 10,0
1-15 Lokal Anestezi (Enjeksiyon – İnfiltratif) 9,26 10,0
1-16 Lokal Anestezi (Rejyonal) 9,26 10,0
1-17 Dijital Radyografi 27,78 30,0
1-18 Konsültasyon 27,78 30,0
1-19 Uzman Diş Hekimi Konsültasyonu 27,78 30,0
1-20 Bilgisayarlı Tomografi (Tek Çene)250
1-21 Bilgisayarlı Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) 277,78 300,0
1-22 Bilgisayarlı Büyük TME Fonksiyon Testi 555,56 600,0
1-23 Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi 370,37 400,0
1-24 Bilinçli Sedasyon 55,56 60,0
1-25 Teşhis ve Tedavi Planlaması 74,07 80,0
1-26 Kontrol Hekim Muayenesi 46,30 50,0
1-27 Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini 64,81 70,0
1-28 Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz 157,41 170,0
2 TEDAVİ VE ENDODONTİ
2-1 Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü)200
2-2 Amalgam Dolgu (İki Yüzlü)200
2-3 Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü)200
2-4 İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) 194,44 210,0
2-5 İnley Dolgu * (İki Yüzlü) 203,70 220,0
2-6 İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) 212,96 230,0
2-7 Komposit Dolgu (Bir Yüzlü)211,11 120,0
2-8 Komposit Dolgu (İki Yüzlü) 220,37 130,0
2-9 Komposit Dolgu (Üç Yüzlü) 238,89 150,0
2-10 Pansuman (seans başı) 27,78 30,0
2-11 Kuafaj (Dolgu Hariç) 18,52 20,0

NOT

1- Dişhekimi çalışma saatleri; 09.00-13.00-14.00-19.00’dur. 13.00-14.00 öğle tatilidir.
2- Hastanın bulunduğu yerde (işyeri, konut, hastane v.b.) yapılan tüm uygulamalarda ücretler %50 oranında
artırılır.
3- Çalışma saatleri dışındaki diş çekimi, kanal tedavisi, apse drenajı, düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (tek sabit üye
için), tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak), kanama müdahalesi, çene kırığı, amputasyon, reimplantasyon
uygulamalarında ücretler %50 oranında artırılır.

2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete`de yayımlanan 663 Sayılı  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin58.maddesinin 12.fıkrası ile Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`nin hazırlanışı ve yürürlüğe girişi ile ilgili 3224 sayılı Kanunun 11/f, 26/e ve 40.maddelerinde değişiklikler yapılması sonucu daha önce Sağlık Bakanlığı`nın onayı ile yürürlüğe giren  TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, “rehber tarife” olarak nitelendirilmiş ve  Oda Yönetim Kurullarının her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak  gönderdikleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu,  tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik edeceği ve bu tarifelerin Sağlık Bakanlığına bildirmesiyle yürürlüğe gireceği hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda meslektaşlarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından   her yılın Ocak ayının birinci gününden  itibaren  uygulanacak “Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi”  hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin sağlık yardımları;  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlen Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde karşılanmaktadır.

Rate post

Rate post
Önceki YazıDişlerde Estetik Nasıl Sağlanır?
Sonraki Yazıİmplant Üzeri Diş Kaplama
16/06/2023

Zirkonyum Nasıl Bir Diş

Zirkonyum, son yıllarda diş hekimliğinde popüler hale gelen bir materyaldir. Estetik görünümü, dayanıklılığı ve biyouyumluluğu nedeniyle tercih edilen bir seçenektir. İşte zirkonyum...

Devamını Oku Zirkonyum Telefon
09/06/2023

Çekilen Dişin Yerine İmplant Ne Zaman Yapılır?

Diş kaybı, estetik ve fonksiyonel açıdan sorunlara yol açabilir. Çekilen bir dişin yerine implant uygulaması, sağlıklı ve doğal bir gülümseme için en etkili çözümlerden...

Devamını Oku Zirkonyum Telefon
09/06/2023

Senede Bir Kez Diş Kontrolü ve Diş Taşı Temizliği Neden Önemlidir?

Senede bir defa diş kontrolü ve diş taşı temizliği yapmanın önemini anlatma ihtiyacı duydum. Senede Bir Kez Diş Kontrolü ve Diş Taşı Temizliği Neden Önemlidir? Sağlıklı...

Devamını Oku Zirkonyum Telefon

Yorum Yap